Chào mừng đến với Hangzhou Kejie!

Tách khí lạnh

  • Air separation, cryogenic air separation, cryogenic gas separation

    Tách không khí, tách khí lạnh, tách khí lạnh

    Quá trình sản xuất oxy đông lạnh & quá trình sản xuất oxy & nitơ đưa quy trình áp suất thấp vào thiết bị tách khí, giúp giảm tiêu thụ năng lượng của quá trình tách khí và cải thiện độ an toàn khi vận hành.Phần mềm hóa học tương ứng được sử dụng trong tính toán quá trình và thiết kế thiết bị đơn vị để tính toán quá trình chưng cất và tính toán cấu trúc để đảm bảo thiết bị tiên tiến và đáng tin cậy.